Новости

ВЕРХОВНА РАДА СКАСУВАЛА ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ

2 жовтня 2019 року Верховна Рада схвалила Закон України про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66692)

Нагадаємо, що в цьому переліку були присутні, зокрема, ДП "Івченко-Прогрес", ДП "ЖМЗ "Візар", ДП "ХМЗ "ФЕД", "ПівдендіпроНДІавіапром", ХДАВП, ДП "ДержККБ "ЛУЧ", ДП "Радіовимірювач", ДП "Спецоборонмаш".

Одночасно законом встановлюється, що приватизації не підлягають казенні підприємства та об’єкти, необхідні для виконання державою своїх основних функцій, для забезпечення обороноздатності держави, зокрема:

підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законодавства військових формувань, Служби безпеки України.

Одночасно, в переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 містяться наступні підприємства галузі:

-                 діяльність у сфері оборони: ДП "Івченко-Прогрес", ДП "ЖМЗ Візар", ДП "ХМЗ "ФЕД", ХАКБ, ДП "Новатор", ДАХК "Артем", ДП "Радіовимірювач", ПАТ "УкрНДІАТ", ДП "ДЕржККБ "Луч", ДП "Спецоборонмаш", ДК "Укроборонпром";

-                  авіаційна та ракетно-космічна промисловість: ДП "Антонов", ХДАВП, ДП "ЗАВОД 410 ЦА", ПАТ "НВК "Електронприлад".

Новоприйнятим законом також доручається Кабінету міністрів України в тримісячний термін розробити та подати на затвердження Верховній Раді України перелік акціонерних товариств частка корпоративних прав, що належать державі у статутних капіталах яких не може бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція та акціонерних товариств створених шляхом перетворення державних підприємств частка корпоративних прав держави, що належать державі у статутних капіталах яких не може бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція.