Новости

7 жовтня Всесвітній день дій за гіду працю!

Щороку 7 жовтня у всьому світі відзначають як Всесвітній день дій за гідну працю. Всесвітній день за гідну працю офіцйно відзначається з 2009 року.

Поняття гідної праці було розроблено Міжнародною Організацією Праці (МОП) у 1999 році. І за визначенням «Гідна праця – це високопродуктивна праця, яка гарантує гідний заробіток та соціальний захист чоловіків і жінок, в умовах свободи об’єднання, відсутності дискримінації, безпеки на робочих місцях та поваги до людської гідності». 


В червні 2012 року Міністерство соціальної політики України та МОП підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо програми гідної праці на 2012–2015 роки. Гідна праця є віддзеркаленням прагнень людей у сфері праці. Вона включає можливості отримання продуктивної та справедливо оплачуваної роботи, безпеку на робочому місці та забезпечення соціального захисту сімей, кращі можливості особистого розвитку і соціальну інтеграцію, свободу висловлення особистих переконань, свободу об’єднання та участь у прийнятті рішень, які впливають на їх життя, а також рівні можливості і рівне ставлення до жінок та чоловіків.

Програма гідної праці складається з чотирьох елементів: зайнятість, права, захист та діалог. Програма гідної праці ґрунтується на переконанні, що всі ці чотири елементи потрібні для створення якнайкращих умов для соціального розвитку.

Зайнятість – це:

• справедливий заробіток, що забезпечує гідне життя;

• рівне ставлення до всіх;

• добрі умови праці;

• здоров’я та безпека на робочому місці;

• доступ до значущої та продуктивної роботи;

• перспективи особистого розвитку.

Права працівників у відношенні зайнятості включають:

• свободу організацій;

• свободу волевиявлення;

• участь у прийнятті рішень, що можуть вплинути на життя, незалежно від статі;

• право на колективні переговори;

• свободу від дискримінацій;

• свободу від примусової праці;

• охорону праці неповнолітніх;

• юридичне визнання та доступ до юридичної допомоги;

• існування трудового законодавства та головуюча роль закону.

Соціальний захист передбачає наступне:

• міцні зв’язки між продуктивною працею та безпекою тих, хто з якихось причин не має роботи;

• захист від втрати чи скорочення доходів внаслідок безробіття, травми, материнства, батьківства або похилого віку;

• чесні та вільні для вступу профспілки.

Соціальним діалогом передбачено, що:

• робітники мають права та мають бути представлені їхніми організаціями;

• найкращі та задовольняючі усіх рішення досягаються шляхом співпраці, що є основою соціальної стабільності, соціального зростання та тривалого розвитку;

• існують шляхи обговорення та розв’язання конфліктів.

Гідна праця забезпечує справедливий заробіток, безпеку на робочому місці та соціальний захист працівників та членів їхніх сімей, сприяє особистому зростанню працюючих та їхній соціальній інтеграції, дає людям свободу висловлювати свої погляди, об’єднуватися для того, щоб впливати на рішення, що стосуються їхнього життя, гарантує рівне ставлення та рівні можливості для всіх і кожного.